ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

שימו לב ללו"ז המעודכן!

קטגוריות

 

גביעים מרוץ משפחות חבל יבנה 2018
מקצה 5 ק"מ     משפחות מסלולים 2 ק"מ ו 5 ק"מ   
גברים  נשים         
גילאים  גביעים  גילאים  גביעים    מקצה  גביעים   
10 8 3 10 8 3   מקצה תחרותי 2 ק"מ משפחתי הורה וילד   3  
13 11 3 13 11 3   מקצה תחרותי 5 ק"מ משפחתי הורה וילד    3  
17 14 3 17 14 3   מקצה תחרותי 2 ק"מ משפחתי הורה ו-2 ילדים   3  
29 18 3 29 18 3   מקצה תחרותי 5 ק"מ משפחתי הורה ו-2 ילדים   3  
39 30 3 39 30 3   מקצה תחרותי 2 ק"מ משפחתי הורה ו-3 ילדים   3  
49 40 3 49 40 3   מקצה תחרותי 5 ק"מ משפחתי הורה ו-3 ילדים   3  
59 50 3 59 50 3        
69 60 3 69 60 3        
  70 3   70 3        
תושבי חוץ  3 תושבי חוץ  3        
                  
        אפרוחים 400 מטר    
              מקצה  גביעים   
מקצה 2 ק"מ    מקצה אפרוחים וגן  5  
גברים  נשים    מקצה אפרוחים א-ב  5  
גילאים  גביעים  גילאים  גביעים      10  
10 8 3 10 8 3        
13 11 3 13 11 3        
17 14 3 17 14 3        
29 18 3 29 18 3        
39 30 3 39 30 3        
49 40 3 49 40 3        
59 50 3 59 50 3        
69 60 3 69 60 3        
  70 3   70 3        
תושבי חוץ  3 תושבי חוץ  3